contact@clickyvouchers.com
+1 (437) 755-1410
+1 (437) 755-1410

Algemene voorwaarden Nederland

Op Clicky-vouchers zijn de volgende regels van toepassing. Je kunt meer leren!

Welkom bij de algemene voorwaarden sectie van Clicky Vouchers Nederland. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Clicky Vouchers Nederland website en diensten, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat deze na te leven. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gelieve dan af te zien van het gebruik van onze diensten.

Clicky Vouchers Nederland exploiteert een online platform waarmee gebruikers vouchers kunnen ontdekken, kopen en inwisselen voor verschillende producten en diensten. Het platform vergemakkelijkt transacties tussen gebruikers en deelnemende handelaren.

Gebruikersaccounts

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de dienst, kan het nodig zijn dat gebruikers zich registreren voor een account. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van hun accountinformatie en wachtwoord. Gebruikers stemmen ermee in Clicky Vouchers Nederland onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van hun account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Aankoop van Vouchers

Vouchers kunnen worden gekocht via de Clicky Vouchers Nederland website. Alle transacties zijn definitief, en gebruikers worden aangemoedigd hun aankoop zorgvuldig te controleren voordat ze bevestigen. Restituties zijn onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in het Restitutiebeleid van Clicky Vouchers Nederland, waar gebruikers zich mee vertrouwd moeten maken voordat ze een aankoop doen.

Inwisseling van Vouchers

Vouchers moeten binnen de aangegeven periode en volgens de voorwaarden op de voucher worden ingewisseld. Clicky Vouchers Nederland is niet verantwoordelijk voor het inwisselingsproces bij deelnemende handelaren. Gebruikers worden aangemoedigd rechtstreeks contact op te nemen met de handelaar voor eventuele problemen met betrekking tot de inwisseling van vouchers.

Restitutiebeleid

Het Restitutiebeleid van Clicky Vouchers Nederland regelt het proces en de voorwaarden voor restituties. Het beleid kan worden gewijzigd, en gebruikers worden aangemoedigd dit regelmatig te controleren. Clicky Vouchers Nederland behoudt zich het recht voor om het restitutiebeleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen via de website worden gecommuniceerd.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op de Clicky Vouchers Nederland website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Clicky Vouchers Nederland en wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Gebruikers mogen de inhoud van het platform niet reproduceren, verspreiden of gebruiken zonder expliciete toestemming van Clicky Vouchers Nederland.

Privacybeleid

Het Privacybeleid van Clicky Vouchers Nederland regelt de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie. Gebruikers worden aangemoedigd het privacybeleid te bekijken om te begrijpen hoe hun informatie wordt verzameld.

Aansprakelijkheidsbeperking

Clicky Vouchers Nederland en haar dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Clicky Vouchers Nederland behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herzien. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de voorwaarden om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Contactgegevens

Voor vragen, zorgen of verzoeken met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, evenals eventuele problemen met de diensten van Clicky Vouchers Nederland, kunt u contact met ons opnemen: contact@clickyvouchers.com