contact@clickyvouchers.com
+1 (437) 755-1410
+1 (437) 755-1410

Zasady i Warunki

Korzystając ze strony Clicky Vouchers, zgadzasz się z Regulaminem.

Witamy na stronie regulaminu serwisu Clicky. Niniejsze Warunki regulują korzystanie z naszej Witryny i usług. Zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków, uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej. Przeczytaj je uważnie przed kontynuowaniem.

 

Akceptacja warunków

 

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, musisz powstrzymać się od korzystania z Witryny.

Zmiany Warunków

Clicky Vouchers zastrzega sobie prawo do modyfikacji, aktualizacji lub zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu w Serwisie. Musisz okresowo przeglądać Warunki, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmodyfikowanych Warunków.

Korzystanie z Witryny

Witryna jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych. Nie będziesz ingerować ani zakłócać funkcjonalności Witryny ani podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek kont, systemów lub sieci.

Kody kuponów i oferty

Clicky Vouchers zapewnia kody kuponów, kody promocyjne i oferty różnych sprzedawców detalicznych i marek. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i dostępność ofert wyświetlanych w naszej Witrynie, ale nie gwarantujemy ich dokładności, ważności ani dostępności. Korzystanie z kodów kuponów, kodów promocyjnych i ofert podlega warunkom ustalonym przez odpowiednich sprzedawców detalicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub rozbieżności związane z wykorzystaniem tych kodów lub ofert.

Realizacja kodu kuponu

Podczas realizacji kodu kuponu należy uważnie przeczytać instrukcje sprzedawcy i postępować zgodnie z nimi. Clicky Vouchers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieprawidłowe kody lub nieudane wykorzystanie. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Konta użytkowników

Może być konieczne utworzenie konta użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji lub usług w Witrynie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o swoim koncie, w tym nazwy użytkownika i hasła. Zgadzasz się podać dokładne i aktualne informacje podczas tworzenia konta i natychmiast powiadomić nas o nieautoryzowanym dostępie lub użyciu.

Własność intelektualna

Treść, projekt, grafika, logo i inne materiały Witryny są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Nie możesz powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani ponownie publikować żadnych treści z Witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Ograniczenie odpowiedzialności

Clicky Vouchers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub karne szkody wynikające z korzystania z Witryny lub ofert dostępnych w Witrynie. Nie gwarantujemy dostępności, dokładności ani jakości żądań, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z nich na własne ryzyko.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć Clicky Vouchers, jej podmioty stowarzyszone oraz ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami lub wydatkami wynikającymi z korzystania z Witryny, naruszenia niniejszych Warunków, lub naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki.